Полтавська обласна організація Національної спілки архітекторів України є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України (НСАУ) і об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів області.

Спілка архітекторів України веде свій початок з часів майже сторічної давнини, коли творчі працівники почали гуртуватися за професійними ознаками. Вперше Спілка як самостійна організація визначилася 1918 р. і називалася вона «Товариство українських архітекторів» (ТУА). Очолив її відомий український архітектор Дмитро Михайлович Дяченко.

Союз радянських архітекторів у СРСР був створений у 1933 році відповідно до постанови ЦК ВКП(б) (з 1955 р. – Союз архітекторів СРСР). У 1937 р. заснована Спілка архітекторів УРСР, як республіканська філія Союзу радянських архітекторів.

Полтавська обласна організація Спілки архітекторів України створена у 1939 р.

Однак невдовзі почалась війна між СРСР та Німеччиною і Полтава  була окупована німецькими військами до вересня 1943 р.

Голови правління Полтавської обласної організації Національної спілки архітекторів України:

 • Вайнгорт Лев Семенович (1955 -1963 рр.);
 • Черняховец Павел Павлович (1963 – 1970 рр.);
 • Пасічний Віталій Андрійович  (1970 – 1972 рр.);
 • Крачмер В’ячеслав В’ячеславович  (1973 – 1984 рр.);
 • Добровольский Юрій Миколайович (1985 – 1987рр.) ;
 • Жданов Микола Федосійович ( 1988 – 1989 рр.);
 • Зірбельблік Геннадій Якович (1989-1991рр.);
 • Вадімов Вадим Митрофанович (1992-1995 рр.);
 • Ротманський Олександр Львович (1995-1998 рр.);
 • Ширай Євген Вікторович (1999-2001 рр.);
 • Карюк Микола Всеволодович (2001-2017рр.)
 • Зубашич Едуард Михайлович (2017-теперішній час.)

Полтавська організація Національної спілки архітекторів України (далі Організація) є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України (далі Спілки) — незалежна місцева громадська творча неприбуткова організація, яка має фіксоване членство і об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів області.

Організація покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, об’єднанню зусиль членів Спілки для вирішення творчих, організаційних та соціально-економічних питань.

Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного Законодавства України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність творчих спілок та творчих працівників  та Статуту Національної спілки архітекторів України.

Діяльність Полтавської організації поширюється на територію Полтавської області.

Організація є правонаступником Полтавської обласної організації Спілки архітекторів Української РСР — підрозділу Спілки архітекторів СРСР. Нині ПОО НСАУ налічує близько 100 членів організації.

Мета та завдання діяльності Організації

Основна мета діяльності Організації:

 • розвиток архітектури Полтавської області, співпраця з Національною спілкою архітекторів України, з її обласними організаціями та підтримка міжнародної співпраці архітекторів на засадах Кодексу професійної етики, а також захист культурного, історичного та природного середовища Полтавщини.

Основними завданнями Організації є:

 • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків та шкіл в архітектурі, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Організації;
 • захист законних авторських, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному покращенню умов праці і життя архітекторів;
 • збереження культурного, історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень області;
 • розвиток культури і естетичне виховання населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння фундаментальним та прикладним архітектурним і містобудівним дослідженням, новаторським пошукам та експериментам;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • сприяння захисту авторських прав архітекторів.

Для виконання статутних завдань Організація у встановленому порядку:

 • бере участь у громадсько-політичному житті, вносить пропозиції до органів влади і управління з питань архітектури і містобудування;
 • рекомендує кандидатів на зайняття посад головних архітекторів Полтави, Полтавської області, міст обласного підпорядкування та районів;
 • подає пропозиції про відзначення архітекторів членів Спілки за видатні досягнення в розвитку архітектури, за особливі заслуги перед Україною;
 • через делегованих представників бере участь у створенні і роботі керівних органів Спілки, Українського центру сертифікації архітекторів;
 • здійснює контроль за дотриманням державної політики у сфері оплати праці, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників — членів Спілки;
 • може здійснювати необхідну господарську діяльність як неприбуткова організація, так і шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з правами юридичної особи, через заснування підприємств, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Спілки, а також їхніми власними статутами;
 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства і госпрозрахункові організації після реєстрації їх у встановленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
 • створює творчо-проблемні та професійно-експертні ради за напрямками творчої діяльності, які у своїй діяльності керуються власними положеннями, що затверджуються правлінням Спілки;
 • організує творчі конкурси, виставки, салони, огляди, диспути тощо;
 • здійснює видавничу діяльність згідно зі статутними завданнями Спілки;
 • в складі Національної спілки архітекторів України — членам Міжнародної спілки архітекторів (UIA — INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS), може вступати в інші міжнародні неурядові організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, що не суперечать Статуту Спілки.

Спілка є творчою організацією архітекторів загальнодержавного значення, вона завжди мала високий професійний авторитет серед  урядових структур, проектних і науково-дослідних інститутів архітектурно-будівельного профілю і постійно залучається до розробки документів, що регулюють політику держави в галузі містобудування, житлового та промислового будівництва.

Діяльність Спілки була відзначена Урядом. Рішенням Кабінету Міністрів від 8 жовтня 1998 р.            № 1605, враховуючи вагомий внесок її членів у розвиток української національної культури і ствердження її традицій, Спілці надано статус «національної» в числі 8 найбільш значущих всеукраїнських творчих спілок.

За період існування Спілки багато її членів удостоєні почесних звань і високих державних нагород.

1995 р. архітектурна громадськість України отримала своє професійне свято «День архітектури України», яке встановлено Указом Президента України № 456/95 від 17 червня 1995 р. і відзначається 1 липня. Встановлення цього свята свідчить про визнання на державному рівні значення архітектури в житті суспільства і її впливу на його культуру.